Privacybeleid en algemene voorwaarden

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://filipcarlens.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Algemene voorwaarden

1. Onze firma is enkel gebonden na schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Geen bestelling, aanvaard door onze firma, kan geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.

2. De betaling dient te geschieden binnen de 8 dagen na verzending van de factuur.

Elk bedrag dat onbetaald blijft na de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1% per maand ten gevolge hebben.

Ter dekking van de kosten ingevolge de laattijdige betaling is een schadevergoeding verschuldigd welke forfaitair geraamd wordt op 10% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 150.

3. Onze firma behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat volledige betaling is geschied.

4. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling op verzoek van onze firma ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.

De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter dekking van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

5. Onze firma neemt de nodige maatregelen om de leverings- en uitvoeringstermijnen te eerbiedigen. Vertraging in de levering kan geen recht op schadevergoeding lastens onze firma teweegbrengen.

6. Indien de koper of opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie bevindt, of dreigt te bevinden, is de firma gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en

– haar goederen terug te nemen zonder dat de koper gerechtigd is op enige schadevergoeding. 

– haar werken onmiddellijk te staken zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is op enige schadevergoeding.

Niet-betaling van één factuur van de firma geeft de firma het recht latere overeenkomsten te ontbinden zonder schadevergoeding voor de koper / opdrachtgever.

7. Elke schadevergoeding gevorderd van de firma bij fouten in de plaatsing, onderhoud, herstellingen of andere werken bij de opdrachtgever/koper wordt beperkt tot maximaal de waarde van de bestelling indien er geen dekking is van een aansprakelijkheidsverzekering of tot het bedrag gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de firma indien het schadegeval gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

8. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van de zetel van onze firma bevoegd tenzij onze firma verkiest de zaak in te leiden voor de Rechtbanken van de woonplaats van de koper / opdrachtgever.